Planujesz budowę nowego domu lub jego modernizację? Chcesz obniżyć lub całkowicie ograniczyć koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej?
Buduj i modernizuj w ekologicznych technologiach co pozwoli zaoszczędzić pieniądze już od momentu uruchomienia nowej infrastruktury.
Zadzwoń do nas i pozwól nam działać. Posiadamy specjalistyczną wiedzę i zaplecze merytoryczno – techniczne w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, wypełnij formularz ze wstępnym opisem lub pomysłem na budowę lub modernizację inwestycji w oparciu ciepłą wodę użytkową.
Sam wybierz najlepszą inwestycję. Płać mniej za energię i zadbaj o środowisko.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja ciepłej wody użytkowej zapewnia komfort korzystania z c. w. u. w całym domu. Obieg ciepłej wody użytkowej nazywany jest czasami cyrkulacją c. w. u. Dotyczy to przypadków, gdy instalacja jest wyposażona w tak zwaną pompę cyrkulacyjną. Kompletna instalacja ciepłej wody użytkowej ma za zadanie zapewnić odpowiedni obieg c. w. u. pomiędzy punktem pozyskiwania ciepłej wody (czyli najczęściej zasobnikiem lub instalacją przepływową, gdzie jest ona podgrzewana) a punktami jej poboru (to znaczy kranami umiejscowionymi w wannie, zlewozmywaku, prysznicu czy umywalce). Jak wspomniano, obieg cyrkulacyjny możliwy jest dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia zwanego pompą ciepła cyrkulacyjną.

Ciepła woda użytkowa ma zwykle temperaturę oscylującą wokół 55-60°C. W gospodarstwach domowych c. w. u. znajduje szereg zastosowań do codziennych czynności: mycia naczyń czy higieny osobistej. W zależności od liczebności mieszkańców oraz wyposażenia samego domu, ilość zużywanej codziennie ciepłej wody użytkowej może się znacznie różnić. Według obecnych statystyk, średnie zużycie ciepłej wody użytkowej w polskich domach wynosi 130 litrów na dobę w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Projektując rozsądną instalację ciepłej wody użytkowej należy w miarę możliwości dostosować ją do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Przykładowo, inną pojemność zasobnika poleci się sześcioosobowej rodzinie mieszkającej w obszernym domu jednorodzinnym, a inną dwóm osobom zamieszkującym niewielki dom w zabudowie szeregowej.

Pełna instalacja ciepłej wody użytkowej obejmuje wszystkie urządzenia i podzespoły, dzięki którym możliwe jest korzystanie z c. w. u. Do instalacji zaliczają się zatem również zawory przy podgrzewaczu oraz punkty poboru (kran, bateria). Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, jeśli pojemność instalacji (mierzona w rurach pomiędzy punktami poboru a podgrzewaczem) przekracza 3 litry, należy obowiązkowo zainstalować wspomniany wcześniej system cyrkulacyjny.

Podczas instalowania systemu doprowadzającego ciepłą wodę użytkową do punktów jej poboru należy przestrzegać pewnych naczelnych zasad postępowania. Dzięki temu zyskamy pewność, że instalacja została wykonana prawidłowo, co w bezpośredni sposób wpłynie na późniejsze koszty eksploatacyjne.

Zachowanie prawidłowego schematu doprowadzania wody do baterii lub mieszacza.
W prawidłowo wykonanej instalacji c. w. u. ciepła woda jest doprowadzana do baterii zawsze od lewej strony. Dotyczy to zarówno baterii, jak i mieszaczy.

Zastosowanie rur z odpowiedniego tworzywa.
Do instalacji doprowadzającej c. w. u. stosuje się specjalne rury z tworzywa sztucznego. Najczęściej wykorzystuje się rury polibutylenowe, polietylenowe i polipropylenowe. Można użyć także rur miedzianych, chociaż są one mniej praktyczne w stosunku do rur z tworzyw sztucznych. Bardzo trwałe rury produkowane są ze stali nierdzewnej – jednak są one zdecydowanie najdroższe.

Odpowiednia izolacja termiczna.
Rury doprowadzające c. w. u. powinny być pokryte warstwą materiału termoizolującego. Ochronna warstwa izolacyjna pozwoli zminimalizować straty ciepła oraz wychładzanie podgrzanej wody podczas jej obiegu od podgrzewacza do punktów poboru. Izolacja termiczna pełni również dodatkową funkcję uszczelniającą.

Prawidłowe ułożenie rur.
Rury doprowadzające ciepłą wodę użytkową powinny być prowadzone zawsze nad rurami służącymi do transportu zimnej wody. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia zdrowia i higieny. Gdyby rury z ciepłą wodą znajdowały się poniżej rur z zimną, wówczas zimna woda ulegałaby ogrzewaniu ciepłej unoszącym się z rur z ciepłą wodą. W efekcie mogłoby to doprowadzić do rozwoju w rurach niebezpiecznej dla zdrowia i życia ludzkiego bakterii Legionella Pneumophipia.

Okresowa dezynfekcja rur – raz w miesiącu.
Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się w rurach od ciepłej wody użytkowej bakterii Legionella Pneumophilia należy od czasu do czasu przeprowadzić dezynfekcję instalacji. W tym celu należy przepuścić przez całą instalację bardzo ciepłą wodę (o temperaturze około 70-80°C) i pozwolić jej płynąć przez przynajmniej 5 minut.

Prawidłowe wykonanie instalacji z podgrzewaczami przepływowymi.
Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej można użyć tak zwanych jednopunktowych podgrzewaczy przepływowych. W tym przypadku cała instalacja polega wyłącznie na zastosowaniu niewielkich odcinków rur, za pomocą których łączymy podgrzewacz z baterią lub mieszaczem. Montażu instalacji wodnej można też zupełnie uniknąć: będzie tak w przypadku gdy nasz podgrzewacz będzie bezpośrednio zintegrowany z punktem poboru wody. Takie podgrzewacze umieszcza się pod umywalką bądź zlewem, dzięki czemu po zamontowaniu praktycznie ich nie widać. Montaż takich instalacji nie jest skomplikowany, a samo połączenie wszystkich elementów nie powinno zająć dużo czasu.

Wykonanie pełnej instalacji centralnego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
W przypadku tego typu instalacji najczęściej konieczna będzie już pomoc fachowca. Pełna instalacja polega na równoległym rozmieszczeniu rur doprowadzających ciepłą i zimną wodę do punktu poboru. Rury muszą łączyć punkty poboru z podgrzewaczem. Należy pamiętać o prawidłowym ułożeniu rur w ścianie. Jeśli chodzi o sposób rozłożenia samych rur, można użyć tradycyjnego systemu trójnikowego lub systemu rozdzielaczowego. Ostatni z systemów jest zdecydowanie nowocześniejszy i praktyczniejszy, co przekłada się również na wygodę eksploatacji.

Wykonanie instalacji cyrkulacyjnej.
Taką instalację przeprowadza się wtedy, gdy w instalacji znajduje się więcej niż 3 litry wody. Instalacja cyrkulacyjna jest konieczna również wtedy, gdy rury łączące podgrzewacz z punktami poboru mają znaczną długość (przekraczającą kilka metrów). W takich przypadkach użycie pompy cyrkulacyjnej jest konieczne dla zminimalizowania strat wody, jakie bylibyśmy zmuszeni ponieść w czasie od momentu przekręcenia kurka do chwili pojawienia się w kranie ciepłej wody. Dzięki zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej czas oczekiwania na ciepłą wodę po przekręceniu kranu skraca się właściwie do minimum. Co istotne, instalację zawierającą wspomnianą pompę cyrkulacyjną wykonuje się wyłącznie jako element centralnego systemu przygotowywania ciepłej wody użytkowej, wyposażonego w tak zwany podgrzewacz pojemnościowy.