Planujesz budowę nowego domu lub jego modernizację? Chcesz obniżyć lub całkowicie ograniczyć koszty oczyszczania ścieków?
Buduj i modernizuj w ekologicznych technologiach co pozwoli zaoszczędzić pieniądze już od momentu uruchomienia nowej infrastruktury.
Zadzwoń do nas i pozwól nam działać. Posiadamy specjalistyczną wiedzę i zaplecze merytoryczno – techniczne w zakresie ekologicznych technologii oczyszczania ścieków. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, wypełnij formularz ze wstępnym opisem lub pomysłem na budowę lub modernizację inwestycji w oparciu o ekologiczne technologie.
Sam wybierz najlepszą inwestycję. Płać mniej za energię i zadbaj o środowisko.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie, które coraz częściej zastępuje tradycyjne szamba. Do jej montażu zachęca możliwość długoletniego i bezobsługowego korzystania z urządzenia, bardzo niskie koszty użytkowania oraz szybki zwrot z inwestycji.

Wewnątrz oczyszczalni działają intensywne, a zarazem naturalne, biologiczne procesy, rozkładające ścieki bytowe na składniki mineralne, które można odprowadzać do rowu, rzeki lub gruntu, ponieważ nie są one szkodliwe dla środowiska.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?
W przydomowych oczyszczalniach początkowo następuje etap beztlenowego, a następnie tlenowego oczyszczania ścieków.
W pierwszym etapie w osadniku gnilnym bakterie beztlenowe i zjawiska fizyczne wywołują procesy biochemiczne. Ich skutkiem jest fermentacja i rozkład stałych części osadu na proste związki, które są rozpuszczalne w wodzie oraz na sole mineralne.
Po upływie od dwóch do trzech dni płynna część ścieków, która jest nazywana szarą wodą, przepływa do studzienki rozdzielczej.
Następnie ścieki z osadnika przedostają się otworem przelewowym do następnego stopnia oczyszczania w warunkach tlenowych. Następuje wówczas rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń, które stanowią zagrożenie dla środowiska

Ograniczenia prawne
Istnieją obszary, na których lokalne prawo zabrania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, są to np. tereny zalewowe. Informacje na temat obszarów wyłączonych z możliwości instalacji przydomowych oczyszczalni są udostępniane w urzędzie gminy w MZPZP.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności mniejszej niż 7,5 m³ na dobę wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru jej wykonania w starostwie powiatowym. Zgłoszenie powinno zawierać mapkę z umiejscowioną oczyszczalnią szkice i rysunki oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Musimy też pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości zbiorników i miejsca zrzutu wody od:
• granicy działki (2 m),
• okien pomieszczeń użytkowych (5 m),
• studni z wodą pitną (15m).
Zakończenie budowy należy sfinalizować inwentaryzacją podwykonawczą oraz zawiadomieniem urzędu.

Dofinansownie
Koszt inwestycyjny oczyszczalni jest niewiele wyższy od kosztu zbudowania zwykłego szamba. Obecnie można go zminimalizować poprzez ubieganie się o dotacje ze środków gminnych lub unijnych.
Dotacja NFOŚiGW pozwala na maksymalne obniżenie kosztów inwestycji, inwestorzy mogą pokryć z dotacji nawet do 90% kosztów kwalifikowanych!