Przeprowadzanie corocznych przeglądów kotła gazowego zwiększa ekonomiczność eksploatacji urządzenia , ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. W dzisiejszych czasach dużo słyszy się o sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, spowodowanych przez ulatniający się czad. Coroczny przegląd i konserwacja kotła gazowego jest zalecana prawie przez wszystkich producentów kotłów. Kontrole powinny przeprowadzać osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, wymagane przy sprawowaniu pieczy nad eksploatacją urządzeń, sieci gazowych czy instalacji.

Czadem potocznie nazywamy tlenek węgla, który jest silnie trującym gazem. Jest bezwonny, bezbarwny i nie ma smaku. Powstaje na skutek niepełnego spalania paliw tj. drewna, gazu, węgla czy oleju, czego powodem najczęściej jest brak dopływu świeżego powietrza do urządzenia grzewczego czy też nieszczelność instalacji lub awaria sprzętu. Do organizmu dostaje się poprzez układ oddechowy, a następnie wchłaniany zostaje do krwioobiegu. Na skutek zawartości tlenku węgla w organizmie, tlen we krwi jest nieprawidłowo rozprowadzany, co bywa częstym i bezpośrednim powodem silnego zatrucia, którego skutki mogą być nieodwracalne. Zatrucie może doprowadzić do zawału, niewydolności wieńcowej lub może być przyczyną śmierci. Do głównych objawów możemy zaliczyć m.in. mdłości, wymioty, zmęczenie i osłabienie, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, zaburzenia rytmu serca, drgawki i utratę przytomności. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i dokonywać regularnych przeglądów urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych.

W trakcie eksploatacji każde urządzenie ulega naturalnemu zużyciu. Dzięki systematycznym przeglądom, możemy zapobiec powstawaniu usterek i awarii. Często zdarza się, że wykonywanie corocznych przeglądów jest warunkiem koniecznym do utrzymania gwarancji produktu.

Dla prawidłowej pracy urządzenia wykonanie samego przeglądu technicznego tj. oceny  stanu nie jest wystarczalne. Należy zadbać o właściwą konserwację kotła oraz o ewentualną wymianę podzespołów. Zakres konserwacji każdorazowo określają producenci urządzeń w instrukcjach obsługi, które docierają do użytkownika razem z ww. urządzeniem. Nieprawidłowa praca kotłów gazowych może wpływać np. na zwiększenie rachunków za zużycie gazu. Kontrola urządzeń powinna obejmować m.in. szczelność i drożność przewodów, czystość filtra i dyszy palnika, stan palnika oraz stan urządzeń zabezpieczających.

Nie wszyscy o tym wiedzą, jednak Prawo Budowlane art. 62.1 ust. 1 pkt. C) mówi wyraźnie, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, minimum raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (http://prawo-budowlane.org/utrzymanie-obiektow-budowlanych). Dodatkowo, art. 93 tego samego Prawa Budowlanego wspomina karze grzywny (http://prawo-budowlane-rp.org/przepisy-karne).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *