Program „Czyste Powietrze” cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  Szacuje się, że około 12,5 tys. osób złożyło już kompletny wniosek a na samym portalu beneficjenta zarejestrowało się już około 70 tys. osób. W ramach „Czystego Powietrza” można otrzymać dotację do istniejących budynków na wymianę źródła ogrzewania, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalację  pompy ciepła, na ocieplenie budynku, wymianę stolarki oraz na montaż wentylacji mechanicznej. Można uzyskać również zwrot części kosztów poniesionych w celu przygotowania odpowiedniej dokumentacji, np. w celu przygotowania audytu energetycznego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zapomniał również o osobach, które rozpoczynają budowę swojego domu jednorodzinnego. Ci mogą liczyć na dotację do nowego źródła ogrzewania, jednak w tym wypadku prace muszą zostać rozliczone do końca roku 2019.

Zainteresowani programem mają mnóstwo pytań i wątpliwości dotyczących zasad udzielania dotacji. Poniżej publikujemy więc zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi:

1. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze może złożyć właściciel lub współwłaściciel danego budynku. Wnioskodawcą nie może zostać członek rodziny właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. W przypadku współwłasności wnioskodawcą zostaje jeden ze współwłaścicieli, przy czym drugi współwłaściciel musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie prac w nieruchomości.

2. Czy osoba będąca właścicielem dwóch domów jednorodzinnych może złożyć dwa wnioski, odrębny na każdy z budynków?

Tak, wniosek składany jest na dany budynek, nie na osobę.

3. Czy świadczenie 500+ jest wliczane do dochodu?

Nie. Świadczenie nie jest wliczane do dochodu.

4, W budynku znajdują się dwa źródła ciepła na paliwo stałe – kocioł węglowy na c.o. oraz kominek. Czy muszę trwale usunąć obydwa źródła ogrzewania?

Tak. W takim przypadku należy usunąć obydwa źródła ogrzewania, przy czym wnioskodawca powinien mieć imienne potwierdzenie ze złomowania kotła węglowego, a kominek powinien zostać trwale odcięty od przewodów kominowych. Kominek można pozostawić wyłącznie w formie dekoracyjnej.

5. Czy zlikwidowanie starego pieca węglowego jest wymogiem koniecznym, jeśli chcę skorzystać z dotacji?

Tak, kocioł węglowy powinien zostać trwale zlikwidowany, a wnioskodawca powinien posiadać imienne potwierdzenie ze złomowania kotła.

6. Czy mogę ocieplić budynek w oparciu o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Tak, w ramach Czystego Powietrza można uzyskać dotację na ocieplenie budynku. Podstawą do skorzystania z takiej pomocy finansowej jest posiadanie źródła ogrzewania spełniającego normy programu. Nie można uzyskać dofinansowania na ocieplenie dla nowobudowanych obiektów.

7. Czy w ramach programu istnieje jakaś lista rekomendowanych wykonawców?

Nie, w ramach programu nie została utworzona lista rekomendowanych wykonawców. Wnioskodawca sam wybiera wykonawcę.

8. Czy mogę złożyć równolegle dwa wnioski na nowe źródło ogrzewania – wniosek o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze oraz wniosek o dotację w ramach innego programu gminnego?

Ze środków Programu Czyste Powietrze nie można zrealizować przedsięwzięcia, na które uzyskało się dotację w ramach innego programu. Nie można więc złożyć równolegle dwóch wniosków do dwóch różnych programów.

9. Kogo zaliczyć do wspólnego gospodarstwa domowego?

Jako gospodarstwo domowe uznaje się grupę osób wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących z osobą będącą wnioskodawcą. To wnioskodawca, pod odpowiedzialnością karną, oświadcza które osoby wliczane są do jego gospodarstwa domowego.

10. Jakie są maksymalne koszty kwalifikowane poszczególnych przedsięwzięć modernizacyjnych?

Nazwa elementu przedsięwzięciaJednostkaMaksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek (100%)
Audyt energetyczny budynkuszt.Do  1 000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniemszt.Do  1 000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepłaszt.Do  1 000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologicznaszt.Do  500 zł
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszącem2 powierzchni przegrodyDo  150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej (okna, drzwi balkonowe, pozostałe powierzchnie nieotwieralne)m2 powierzchniDo  700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowychm2 powierzchniDo  2 000 zł
Węzeł cieplnyzestawDo  10 000 zł
Kotły na biomasę wraz z systemem odprowadzania spalinzestawDo  20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawDo   10 000 zł
System ogrzewania elektrycznegozestawDo  10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olejzestawDo  15 000 zł
Pompy ciepła powietrznezestawDo  30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawDo  45 000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawDo  15 000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawDo  10 000 zł
Kolektory słonecznezestawDo  8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna*zestawDo  30 000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa**zestawDo  5 000 zł
Przyłącze cieplne***zestawDo  10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetycznezestawDo  8 000 zł

*Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6 000 zł
**Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
***Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

2 thoughts on “Program Czyste Powietrze – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *