Planujesz budowę nowego domu lub jego modernizację? Chcesz obniżyć lub całkowicie ograniczyć:
  • koszty ogrzewania
  • koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej
Buduj i modernizuj w ekologicznych technologiach co pozwoli zaoszczędzić pieniądze już od momentu uruchomienia nowej infrastruktury.
Zadzwoń do nas i pozwól nam działać. Posiadamy specjalistyczną wiedzę i zaplecze merytoryczno – techniczne w zakresie technologii gruntowych pomp ciepła. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, wypełnij formularz ze wstępnym opisem lub pomysłem na budowę lub modernizację inwestycji w oparciu o gruntową pompę ciepła.
Sam wybierz najlepszą inwestycję. Płać mniej za energię i zadbaj o środowisko.

Pompa ciepła jest specjalnym urządzeniem mającym zdolność pobierania energii termicznej zgromadzonej w naturalnych zasobach Ziemi. Pompy ciepła mogą wykorzystywać pozyskaną w ten sposób energię do ogrzewania budynków oraz do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Bazują na odnawialnych źródłach energii, dlatego są ekologicznym i bardzo wydajnym sposobem pozyskiwania energii dla gospodarstwa domowego.
Naczelną zasadą działania pompy ciepła jest pobieranie energii słonecznej zmagazynowanej w wodach gruntowych, w ziemi oraz w powietrzu atmosferycznym. Do działania urządzenia konieczne jest zasilenie prądem pochodzącym z sieci elektrycznej. Jednak ilość energii wykorzystywanej do zasilenia pompy jest nieporównywalnie niższa niż ilość pozyskiwanej przez nią energii termalnej. Stosując odpowiednio dobraną pompę ciepła, zyskujemy znaczne obniżenie kosztów związanych z opłatami za prąd oraz mamy możliwość realnego dbania o środowisko.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych pomp ciepła jest urządzenie zwane gruntową pompą ciepła. Taka instalacja składa się z trzech elementów:
– źródła dolnego tj. ośrodka, z którego pobierana jest energia cieplna,
– źródła górnego czyli jednostki oddającej pobrane uprzednio ciepło do wnętrza budynku (i tym samym ogrzewającej pomieszczenia w domu),
– pompy ciepła czyli urządzenia, dzięki któremu możliwe jest przekazywanie ciepła pomiędzy źródłem dolnym a źródłem górnym.

Podstawową zaletą gruntowych pomp ciepła jest stabilna temperatura dolnego źródła, czyli brak wahań temperatury gruntu na odpowiedniej głębokości w ciągu całego roku kalendarzowego – w przeciwieństwie do pomp typu powietrze/woda, które są narażone na duże wahania temperatury powietrza atmosferycznego. Dzięki stabilnym i przewidywalnym warunkom, gruntowe pompy ciepła mogą skutecznie pracować niezależnie od pory roku i temperatury w ciągu doby. Gruntowa pompa ciepła może pozyskiwać podobną ilość ciepła podczas upalnego lata, jak i w trakcie mroźnej zimy, ponieważ temperatura gruntu w miejscu zainstalowania dolnego źródła będzie ciągle taka sama. Powoduje to ogromny komfort użytkowania, ponieważ nawet w zimie, gdy temperatury powietrza są najniższe, temperatura źródła dolnego gruntowej pompy ciepła pozostaje na stabilnym poziomie. Dzięki temu możemy w optymalny i wydajny sposób ogrzać cały nasz dom.
Najdroższym elementem instalacji w przypadku gruntowych pomp ciepła jest montaż źródła dolnego. Dolnym źródłem może być na przykład gruntowy kolektor poziomy, gruntowy kolektor pionowy czy kolektor ziemny mający zdolność bezpośredniego odparowywania. Na tym etapie inwestycji nie warto oszczędzać ani szukać półśrodków. Tylko profesjonalnie wykonana instalacja będzie w stanie zapewnić prawidłowe wykorzystanie urządzenia, a także późniejsze oszczędności kosztów eksploatacyjnych.

Podczas instalacji dolnego źródła należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
– na kolektor poziomy musimy wyznaczyć odpowiednią ilość miejsca na działce (pod uwagę bierzemy powierzchnię domu, która ma być ogrzana: im będzie ona większa, tym miejsce na kolektor musi być obszerniejsze),
– rury należy ułożyć na odpowiedniej głębokości (nie za płytko, aby nie spowodowało to utraty pozyskanej energii cieplnej),
– rury należy rozłożyć w odpowiedniej odległości od siebie (aby uniknąć gwałtownego obniżenia temperatury źródła dolnego podczas grudniowych przymrozków),
– odwierty na sondy muszą być wykonane na prawidłowej głębokości (zbyt płytko rozłożone sondy spowodują wysokie rachunki za energię elektryczną, ponieważ pompa będzie musiała być wspomagana pracą grzałki elektrycznej).

Instalacja dolnego źródła musi zostać poprzedzona wykonaniem dokładnej dokumentacji geologicznej. Dopiero po jej zatwierdzeniu możemy przystąpić do prac mechanicznych. W następnej fazie należy wykonać dwa stumetrowe odwierty i precyzyjnie ułożyć w nich rury wykonane z polietylenu. Tak rozmieszczone rury zalewa się następnie specjalnym niezamarzającym płynem aby uchronić je przed zniszczeniem i zapewnić prawidłowy obieg pobieranej energii cieplnej. Pośród stosowanych obecnie płynów roboczych najczęściej zaleca się użycie wodnego roztworu glikolu propylenowego (ze względu na ekologiczność takiego rozwiązania). Na koniec należy uzupełnić odwierty masą charakteryzującą się dobrym przewodnictwem cieplnym.
Energia cieplna pobrana ze źródła dolnego jest następnie przekształcana przez gruntową pompę ciepła w energię wykorzystywaną do ogrzania ciepłej wody użytkowej lub do ogrzania pomieszczeń mieszkalnych.