Planujesz budowę nowego domu lub jego modernizację? Chcesz obniżyć lub całkowicie ograniczyć:
  • koszty ogrzewania
  • koszty energii elektrycznej
  • koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej
Wykorzystaj środki zarówno finansowe jak i technologiczne w oparciu o Odnawialne Źródła Energii, które dają możliwość oszczędnej eksploatacji w życiu codziennym dbając przy tym o środowisko naturalne. Buduj i modernizuj w ekologicznych technologiach co pozwoli zaoszczędzić pieniądze już od momentu uruchomienia nowej infrastruktury, a nawet zarobić na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.
Zadzwoń do nas i pozwól nam działać. Posiadamy specjalistyczną wiedzę i zaplecze merytoryczno – techniczne aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie dla Twojej inwestycji. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, wypełnij formularz ze wstępnym opisem lub pomysłem na budowę lub modernizację inwestycji z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.
Sam wybierz najlepszą inwestycję. Płać mniej za energię i zadbaj o środowisko.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęca się promowaniu zdrowego trybu życia, poszanowania środowiska naturalnego oraz racjonalnego wykorzystania sprzętów i urządzeń codziennego użytku. W związku z tym częściej decydujemy się na alternatywne źródła ogrzewania naszych domów czy też wody użytkowej, które nie tylko są przyjazne dla środowiska, ale także dla naszych finansów.
Odnawialne źródła energii (OZE), bo o nich mowa to zasoby naturalne, które mimo ciągłego zużycia odnawiają się w krótkim czasie. Są bezpieczne dla środowiska, nie wytwarzają szkodliwych emisji oraz nie powodują innych efektów ubocznych. To takie źródła energii, które wykorzystują m.in. przetworzoną energię wiatru, wody, promieniowania słonecznego, energię geotermalną czy pozyskaną np. z biomasy. Szacuje się, że odnawialne źródła energii zaspokajają w Polsce ok. 5% ogólnego zapotrzebowania na energię i  ok. 8,5% zapotrzebowania światowego. Wytyczne Unii Europejskiej zobowiązują jednak nasz kraj do podwyższenia tego wskaźnika, dlatego odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne.

OZE – WIATR 

Energia wiatrowa zwana inaczej aeroenergetyką przetwarza energię wiatru w energię elektryczną, która wykorzystywana jest najczęściej do zasilania budynków. Energię wiatrową przetwarza się za pośrednictwem turbin wiatrowych. Turbiny wiatrowe można łączyć z panelami fotowoltaicznymi.

Elektrownie wiatrowe można podzielić:

  • Ze względu na zastosowanie na przemysłowe i przydomowe
  • Ze względu na lokalizację na lądowe i wodne
  • Ze względu na moc na mikro, małe i duże

Mikro elektrownia to taka, która generuje moc nie większą niż 100W, małe elektrownie generują moc pomiędzy 100 W a 50 kW natomiast moc dużych elektrowni przekracza 50 kW.
Przydomowe elektrownie znajdą zastosowanie tam, gdzie dostęp do energii elektrycznej z innych źródeł jest utrudniony, np. w obszarach oddalonych od cywilizacji miejskiej.
W instalacji wiatrowej kluczowym elementem jest wirnik, która ma za zadanie przekształcić energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną.

OZE – WODA

Energia wodna zwana inaczej hydroenergetyką przekształca się w energię mechaniczną, a następnie w elektryczną za pośrednictwem silników wodnych i hydrogeneratorów w siłowniach i elektrowniach wodnych oraz w innych urządzeniach. Najczęściej wykorzystuje się energię wód śródlądowych o dużym spadzie i dużym natężeniu przepływu. Energię wodną można podzielić na energię pływów i morskich prądów, energię spadku wód oraz energię fal.
W naszym kraju wykorzystuje się głównie energię spadku wód na rzekach. Oprócz dużych elektrowni wodnych na popularności zyskują małe przydomowe elektrownie. Moc takiej elektrowni nie przekracza 5 MW. Są nieszkodliwe dla środowiska. W Polsce istnieje około 400 małych elektrowni wodnych, których właścicielami są przede wszystkim osoby prywatne.

OZE – PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

Energia słoneczna pozyskiwana jest z promieniowania słonecznego i jest najobfitszym źródłem energii odnawialnej. Jeszcze do niedawna korzystanie z energii słonecznej było mało opłacalne. Dzisiaj, prawdopodobnie dzięki szerzeniu się wiedzy na temat odnawialnych źródeł oraz ze względu na liczne dofinansowania wykorzystywanie energii promieniowania słonecznego jest coraz bardziej popularne.
Obszar naszego kraju ma bardzo nierówny rozkład promieniowania w ciągu roku. Ma to ścisły związek ze zmianami pór roku. Najwięcej promieni słonecznych w Polsce dociera do południowej części województwa lubelskiego.
Do wytwarzania ciepła z energii słonecznej wykorzystuje się różnego rodzaju wymienniki ciepła. Takim wymiennikiem będą np. kolektory słoneczne, które posłużą do ogrzania wody użytkowej czy też panele fotowoltaiczne, które zamienią promienie słoneczne w energię elektryczną.

OZE – ENERGIA GEOTERMALNA

Do produkcji energii użytkowej, elektrycznej i cieplnej można również wykorzystywać energię cieplną ziemi. Szacuje się, że około 80% powierzchni Polski jest pokryte przez trzy prowincje geotermalne. Temperatura wody na tych obszarach osiąga nawet 200 st. C. W naszym kraju istnieje blisko 9 elektrowni geotermalnych. W gospodarstwach domowych,  aby pozyskać energię potrzebną do ogrzania nieruchomości można wykorzystać pompy ciepła.
O atrakcyjności tego typu źródła energii świadczy m.in. ich dostępność, obojętność dla środowiska oraz fakt, że urządzenia wykorzystywane do pozyskania energii geotermalnej nie zajmują wiele miejsca i nie wpływają źle na wygląd krajobrazu.

OZE – BIOMASA

Biomasa to m.in. produkty ulegające biodegradacji oraz pozostałości z produkcji rolnej i leśnej. Biomasę możemy również pozyskać ze zbóż. Spalanie biomasy jest o wiele korzystniejsze niż spalanie paliw kopalnych. Biomasa ma o wiele niższą zawartość szkodliwych pierwiastków niż węgiel. Spalanie biomasy odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonych kotłach czego późniejszym efektem jest pozyskanie energii cieplnej.

Do biomasy zaliczymy również biogaz, który pochodzi z rozkładu biomasy a następnie jest używany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.